Tom Vanderlaken

De geheime oorsprong

Als de Franse verzamelaar Nicolas Dampierre onderzoekt waarom ons oorsprongsverhaal verdween uit de oudste Bijbels, ontwaakt hij een geheime organisatie die de echte afkomst van de vrouw en werkelijke menselijke oorsprong al eeuwen verbergt. Met de Italiaanse journaliste Gina Chimanti onderzoekt hij in Leiden en Parijs beroemde oudheden. Ze ontrafelen een vergeten code, strijdend tegen een onzichtbare macht die sterker blijkt dan zij.

In filmisch geschreven scènes voert Tom Vanderlaken de lezer mee langs vele bestaande locaties, met een unieke blik achter de schermen bij onder meer de CIA en Orde van Malta. Een spannend verhaal over onze echte oorsprong, zingeving en een daadwerkelijk gevaar dat de mensheid bedreigt.


Nederlandse paperback

ISBN nr: 9789020542042
Druk: 14 juni 2021
376 pagina's

Over de auteur

Tom Vanderlaken is het pseudoniem van een archeoloog en auteur van historische non-fictie. In deze eerste true quest van Nederlandse bodem verrast hij met nieuwe inzichten in een Leidse oercodex en dodenboek, onopgeloste verdwijningen en fascinerende aanwijzingen over onze echte oorsprong.

Aanbeveling voor literatuurprijs

‘Lectuur is vluchtig ontspannen, zoals zwemmen in de zee. Literatuur is als zwemmen in de Dode Zee, de onvergetelijke ervaring dat je op het water drijft, en het zout dat blijft nabranden als je bent uitgezwommen,’ aldus de hoofdrolspeler van De geheime oorsprong van Tom Vanderlaken, het boek dat we graag voordragen voor een literatuurprijs. Niet alleen vanwege de diepere laag die inderdaad blijft nabranden, maar ook vanwege de originele vorm van de ‘true quest’. De zoektocht van de personages in het boek speelt zich af in de echte wereld en ze krijgen aanwijzingen op plekken zoals bestaande musea zodat het mysterie nog dichterbij komt. Op ingenieuze wijze wordt voor de lezer kenbaar welke elementen van het decor, de personages en de omgeving echt bestaan, en wat is aangevuld, zonder de beleving te verstoren. Daarbij krijgt de lezer de mogelijkheid kort zelf in het verhaal te stappen en zo de verdere queeste nog persoonlijker te beleven.
De lezer wordt meegenomen op een speurtocht die vervlochten raakt met de persoonlijke zoektocht naar zingeving, en die van de mensheid als geheel. Achter de façade van wat op het oog een klassieke bloedstollende avonturenroman is, sluimert het element van zingeving, en blijkt meer anders te zijn dan het lijkt. Zo doemt langzaam een spiegelfaçade op waarin de lezer zichzelf kan herkennen, en de medemens, van details zoals de echte betekenis van ons schrift en manipuleerbaarheid van ons brein, tot de bron van het kwaad in onszelf, onze echte oorsprong en het leven na de dood. Gaandeweg ontwikkelt zich een nieuw perspectief op ons oorsprongsverhaal en de oudste wereldliteratuur als ‘historische fictie’, tevens het genre van De geheime oorsprong – een ander voorbeeld van de verassende gelaagdheid van dit boek.

‘Je ziet en leest alleen wat je weet,’ aldus de tegenstrever in het verhaal. Zo ook is het voor een uitgever verleidelijk te kiezen voor bekende namen. We zijn blij het avontuur opgezocht te hebben en nemen u graag mee in deze bijzondere ervaring. Kortom, een zeer oorspronkelijk debuut dat we graag onder uw aandacht brengen.‘

Uitgeverij Zomer & Keuning
Mei 2021

Reacties

‘Feilloos versmelt Vanderlaken fictie met archeologische kennis; het resultaat is een geweldig verhaal dat tot de verbeelding spreekt.’
Machteld Kruijssen
auteur van Het land van de zon – De ontdekkingsreis van Sarah Belzoni.
‘Een prachtige en goed onderbouwde literaire thriller met nieuwe perspectieven die uitdagen tot verder onderzoek.’
Dr. Peter van der Veen
Archeoloog en Bijbelwetenschapper Johannes Gutenberg universiteit in Mainz.
‘Via een verrijkende reis langs Nederlandse museumschatten naar een zinderend avontuur in verre oorden.’
Ben van den Bercken
Conservator Egypte, Allard Pierson.

Boektrailer rmo

<

Boekpresentatie

Presentatie Museon